Mijn naam is Marianne Joosen- Huinink. Ik ben getrouwd met Ton. Wij hebben twee dochters, een kleindochter en een kleinzoon.

Tot april 2007 heb ik in een duobaan, op de nu geheten “Ons SBO”,een basisschool voor speciaal onderwijs, gewerkt.

Nu ben ik 20 uur per week collegiale consultator. Ik ga hiervoor naar verschillende basisscholen in Breda e.o. om IBers te “helpen”. Dit kan zijn, het observeren en suggesties geven voor de aanpak en begeleiden van zorgleerlingen, coachen van leerkrachten enz. Daarnaast heb ik sinds 1997 een eigen praktijk als remedial teacher.

Kinderen kunnen op veel gebieden problemen hebben; bij taal, spelling, rekenen , lezen en de buitenlandse talen. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door een dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, ADHD, taakaanpak, concentratie, faalangst enz.

 

Marianne Joosen
Marianne Joosen ingang praktijk

Elk probleem vraagt een specifieke aanpak die niet altijd door een leerkracht (in een vaak grote groep leerlingen) gegeven kan worden.
Voordat ik met de r.t. opstart volgt eerst een uitgebreid diagnostisch onderzoek en een uitvoerig gesprek met ouders/ verzorgers, de leerkracht en de leerling, waarbij een vragenlijst wordt ingevuld, om van alle kanten goed zicht te krijgen op het probleem.

Daarna stel ik een individueel handelingsplan op waarin staat wat we willen bereiken, hoe, wanneer e.d. Tussentijdse en eind evaluaties worden uitvoerig met alle betrokkenen besproken.

Wat betreft de tarieven houd ik mij aan de richtlijnen die door de landelijke beroepsvereniging (LBRT), waarbij ik ben aangesloten, zijn geadviseerd. U kunt altijd een vrijblijvend gesprek aanvragen waarin ik graag e.e.a. vrijblijvend nader uiteen wil zetten.

 

Met vriendelijke groeten,

Marianne Joosen-Huinink,

 

Joomla templates by Joomlashine